Nieuwe mijlpaal voor het project ‘Landgoed de Eendragt’

door mrt 11, 2019LAATSTE NIEUWS, NIEUWS, ONTWIKKELEN, PROJECTEN0 Reacties

Mijlpaal

Woensdag 6 maart 2019 was het officiële moment waarop de tuinders aan de Middelweg een deel van hun gronden over hebben gedragen aan de ontwikkelaars. De daadwerkelijke overdracht had al op 1 maart plaats gevonden.
Hiermee is een nieuwe mijlpaal bereikt in het invullen van de verruimde Ruimte-voor-Ruimte regeling in de Eendragtspolder.
BouwN feliciteert dan ook alle betrokkenen met deze nieuwe stap.

Bestemmingsplan

Inmiddels loopt de bestemmingsplan wijziging voor dit gebied en is ter visie legging zonder noemenswaardige reacties zijn vervolgtraject aan het bewandelen. Zoals nu de verwachtingen zijn zal deze medio juni 2019 onherroepelijk worden. Uiteraard ervan uit gaande dat er geen verdere hobbels zullen optreden.

Saneren

Inmiddels is een groot deel van de kassen en bedrijfsgebouwen aan de Middelweg gesloopt. Dit levert al een heel ander beeld op van het gebied vanaf de Slinger- en de Dirk Smitskade. In totaal zal er zo’n 8 hectare glastuinbouw en diverse bedrijfsgebouwen worden gesaneerd in het gebied van de bestemmingsplanwijziging. Daarvoor in de plaatst zullen dan 36 ruime vrijstaande nieuwbouwwoningen + 1 woning in de categorie sloop – nieuwbouw worden gerealiseerd op de locatie achter Middelweg 4 tot en met 4c.

Civiele werkzaamheden

Opvolgend zal dan ook binnenkort worden gestart met de eerste grondwerkzaamheden ten behoeve van o.a. de voorbelasting. Deze voorbelasting is benodigd om te voorkomen dat de toekomstige wegen in het gebied nog te veel zullen nazakken inverband met het inklinken van de bodem. Dit voorbelasten zal gebeuren met de gronden die vrijkomen uit de te graven watergangen die in het project nieuw zullen worden aangelegd.

Aanwezigen

Het officiële moment is georganiseerd door de agrarisch makelaar AAB NL (Honselersdijk). Zij hebben dit complexe proces begeleid voor de verkopende tuinders.
BouwN heeft de eerste contacten gelegd met de verkopende tuinders en vervolgens Timpaan als partner bij dit traject betrokken. In samenwerking met de gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland, recreatieschap Rottemeren en de klankbordgroep (vanuit het participatie traject) is vervolgens het proces doorlopen om tot het huidige ontwerp en inrichting van de locatie te komen.

Meer informatie

Er is al een langere periode een website beschikbaar waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor het project – www.landgoedeendragt.nl. De officiële verkoop zal ergens tussen medio juni en begin juli dit jaar gaan plaats vinden. Over de exacte datum zullen wij uiteraard tijdig communiceren.

De geselecteerde makelaars voor dit project zijn Hulstkamp Makelaars en Perdijk ERA Makelaardij.

Tevens is en een nieuwsbericht over dit heugelijke feit geplaatst in bloemen planten nieuws – het artikel is in te zien op https://www.bpnieuws.nl/article/9079979/van-glas-naar-woningen-in-de-eendragtspolder/
als ook in de nieuwsbrief van AAB NL – https://www.aabnl.nl/nl/nieuws/187/transitie-8-ha-glas-naar-woningen-eendragtspolder.html

meer weten over BouwN?

Wij willen graag contact met u en hopelijk u ook met ons. Als u onderstaand formulier invult zorgen wij voor een gepaste reactie.

9 + 3 =

Pin It on Pinterest

Share This