over ons

BouwN aan de toekomst

Kwaliteit, betrouwbaarheid, klantgericht en duurzaam zijn zaken waar wij op drijven als organisatie. Mede daarom zijn wij dan ook de partner in het vastgoed domein voor alle stakeholders. Wij vernieuwen, transformeren, onderhouden en ontwikkelen stedelijke en landelijke gebieden met gevoel voor de menselijke maat. BouwN is een modern vastgoedbedrijf dat staat voor betrouwbaar, flexibel, doelgericht en hoge kwaliteit. BouwN heeft de juiste groep specialisten in huis. Hierdoor kunnen we op alle gebieden van toegevoegde waarde zijn. Vastgoed ontwikkeling (gedelegeerd indien gewenst). We zijn een multidisciplinair vastgoedbedrijf dat elk project van het eerste initiatief tot en met de oplevering kan begeleiden.
 
2012
Sinds 2012 treedt BouwN voornamelijk op als ontwikkelaar en zoekt daarbij samenwerking met betrouwbare partners. Daarnaast is BouwN veelal betrokken bij binnenstedelijke ontwikkelingen, haalbaarheidsstudies, bouw- of huisvestingsprojecten of het managen van ontwikkel- en/of bouwprocessen. Uiteraard zijn de mensen achter BouwN al decennia lang bezig met deze materie. Niet alleen bouwkundig, maar ook commercieel heeft BouwN de expertise en kennis om op alle vastgoedfacetten antwoord te geven. Ontwikkelen met de eindgebruiker als grootste en belangrijkste referentie. Hierbij zijn maatschappelijk en duurzaam ontwikkelen belangrijke pijlers. Wij helpen u graag als u in bezit bent van gronden en/of gebouwen waar u zelf mee aan de slag wilt of juist wilt verkopen. Wij adviseren u graag middels onze ervaring en expertise.

Ontwikkelen

Daar waar mogelijk ontwikkelt BouwN voor eigen risico gestapelde en grondgebonden woningbouw, kantoren en industrieel vastgoed. In overleg met de betreffende gemeente wordt een ruimtelijkeordeningsprocedure gevolgd, de omgeving geïnformeerd en het project ten uitvoer gebracht. In sommige gevallen is de opgave te groot of te complex om enkel als BouwN op te pakken. Wij zullen dan partners betrekken in deze ontwikkelingen.

Gedelegeerd ontwikkelen

BouwN treedt voor een aantal klanten op als plaatsvervangend opdrachtgever. Hierbij wordt allereerst door BouwN een haalbaarheidsanalyse opgesteld, waarin diverse (her)ontwikkelingsscenario’s de revue passeren. In dit kader voert BouwN de onderhandelingen met overheden, (potentiële) huurders, kopers, adviseurs en aannemers. Vervolgens coördineren wij het voorbereidings- en uitvoeringsproces en wordt ten slotte het project opgeleverd. Het voor de opdrachtgever behaalde financiële eindresultaat geldt hierbij als uitgangspunt voor de overeenkomst tussen de klant en BouwN.

Projectmanagement

Voor beleggers en ontwikkelaars die vastomlijnde plannen hebben voor hun vastgoed, coördineert BouwN het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering. BouwN maakt met de opdrachtgever strikte en harde afspraken met betrekking tot tijd, geld, kwaliteit en de beheersaspecten informatie en organisatie. BouwN heeft zich op dit gebied gespecialiseerd in projecten die op korte termijn moeten worden uitgevoerd. Het gehele proces, van programma van eisen tot en met de oplevering, sturen wij aan op taakstellende wijze.

Procesmanagement

Bij projecten waarin verschillende (maatschappelijke) organisaties deelnemen, fungeert BouwN als onafhankelijk intermediair. Als ‘trekker’ waarborgen we de voortgang en bewaken we de gemaakte afspraken.

Samenwerkingsverbanden worden vormgegeven en oplossingen ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor communicatie en informatieoverdracht. Onze procesmanagers worden ondersteund door specialisten op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, huisvesting, juridische zaken, planologie, planeconomie, organisatieadvies en contractbeheersing.

Mobiliteit & duurzaamheid

Wij leven in tijden van omwenteling, een verandering van tijdperk. Steeds meer worden wij bewust van onze leefomgeving en de keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Zaken als mobiliteit en duurzaamheid hebben dan ook vandaag de dag een verhoogde aandacht. Bij BouwN zijn dit topics die al langer spelen en in beide gevallen een directe relatie hebben met vastgoed. Mobiliteit is meer dan enkel het vraagstuk om van A naar B te komen. Ook het parkeren, beheren en integreren in locaties zijn vraagstukken waar BouwN graag met u over meedenkt en onze expertise inzetten. Zo ook de vraagstukken over duurzaamheid. Deze gaan namelijk ook verder dan enkel het toepassen van een optimale installatie. Er is al veel te winnen in de bouwkundige schil en detaillering.
BouwN heeft een brede scope maar alles is wel gericht vanuit vastgoed. BouwN heeft de ambitie om zaken te verbinden en te integreren waardoor een totaal scope ontstaat die elke ontwikkeling naar een hoger plan tilt.

de mensen achter bouwen

BouwN is mensenwerk en dat is ook wat wij graag uitdragen. Mensen maken het verschil.
John Blonk

John Blonk

Oprichter/Eigenaar

John heeft ruime ervaring in het vastgoed opgedaan bij diverse grote regionaal, landelijk en internationaal ontwikkelende aannemers. Van opereren op het snijvlak van realisatie en ontwikkelen van vastgoed tot het opleveren van vastgoed en alles daar tussenin is het speelveld waar John zich thuis voelt. Hierbij voert altijd de menselijke benadering van een project de boventoon. Delen is dan ook de basis van het gezamenlijk waarmaken van gestelde doelen. John heeft zich ook gespecialiseerd in LEAN. Deze methodiek en filosofie van werken is dan ook terug te vinden in zijn manier van werken. Proberen alles in 1 keer goed te doen.
Remco Ooijen

Remco Ooijen

Oprichter/Eigenaar

Remco heeft jarenlange ervaring opgedaan bij diverse middel- en grote regionaal, landelijk en internationaal opererende ontwikkelende aannemers en ontwikkelaars. Daarnaast is hij zich in 2007 gaan specialiseren in BIM en dan met name de zachte zijde van dit onderwerp (verandermanagement). Maar hij schuwt ook niet de zijde van de techniek omdat hij een gezonde balans tussen theorie en praktijk voorstaat. Remco is altijd op zoek naar de uitdaging. Diversiteit is dan ook een belangrijk gegeven. Het vastgoeddomein geeft deze mogelijkheid door een grote diversiteit aan projecten die elk hun eigen uitdagingen in zich hebben. Remco is een verbinder en maakt van elk project een team effort.

onze projecten

Onderstaand een greep uit ons brede assortimente van projecten.

we willen graag met u kennis maken!

Wij willen graag contact met u en hopelijk u ook met ons. Als u onderstaand formulier invult zorgen wij voor een gepaste reactie.

Pin It on Pinterest