CONCEPTEN

Op dit moment leven wij in tijdsgewricht waarbij er diverse uitdagingen zijn. Dit is op het gebied van o.a. woningbouw, milieu, duurzaamheid, mobiliteit, arbeidsmarkt, migratie, regelgeving, etc. Nu claimen wij als BouwN niet op alle thema’s en onderwerpen een antwoord te hebben maar we worden wel getriggerd hier mee bezig te zijn.
Tenslotte worden wij bijna dagelijks geconfronteerd met één of meerdere van deze onderwerpen en dan veelal in de negatieve zin.
En als je je ergens aan stoort dan moet je werken aan de oplossing.

BouwN heeft de keuze gemaakt hieraan te werken. Basis van dit alles is creativiteit, innovativiteit en durven te dromen vanuit de nodige vergezichten.

01

SHARE

Een gebouw concept dat zowel groei als krimp mogelijk maakt. Niet door sloop, maar door demontage. Een veelzijdig concept dat toegepast kan worden op zowel nieuwe als bestaande constructies.

02

HYBRIDE ONTWERPEN

De gebouwde omgeving kent uitdagingen richting de toekomst, zoals schaarste in locaties, nieuwe mobiliteit en hernieuwbare energie. BouwN helpt u vooruit denken en handelen in deze dynamische wereld.

vragen, opmerkingen, participeren? we komen graag met elkaar

in contact!

Wij willen graag contact met u en hopelijk u ook met ons. Als u onderstaand formulier invult zorgen wij voor een gepaste reactie.

15 + 8 =

Pin It on Pinterest