diensten

BouwN heeft een breed diensten pallet. Van gebiedsontwikkeling tot herontwikkeling en/of transformatie. Van woningbouw tot utilitair vastgoed. BouwN voelt zich in dit gehele spectrum thuis. Dit kan vanuit een eigen positie of voor derden. Onderstaand vindt u in hoofdlijnen onze dienstverlening. Mocht u niet direct de dienst herkennen die bij u onderwerp aansluit dan wil dat nog niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. Neem dan ook gerust contact met ons op.

Projectontwikkeling

BouwN ontwikkelt

Ontwikkelingen op het gebied van huisvestingsbehoefte, demografie, techniek, mobiliteit, markteconomisch … het is maar een kleine greep. Zij zorgen echter voor een continu en dynamisch veranderproces binnen het vastgoeddomein. BouwN volgt deze ontwikkelingen op de voet en wil hierin een voorloper zijn. Dit in combinatie met kansen en/of ambities maakt dat BouwN op geheel eigenwijze naar een ontwikkeling kijkt. Daar waar mogelijk ontwikkelt BouwN dan ook voor eigen risico. Dit kan in gestapelde en grondgebonden woningbouw, kantoren als ook in industrieel vastgoed. In overleg met de betreffende gemeente wordt een ruimtelijkeordeningsprocedure gevolgd, de omgeving geïnformeerd en het project ten uitvoer gebracht. In sommige gevallen is de opgave te groot of te complex om enkel als BouwN op te pakken. Wij zullen dan partners betrekken in deze ontwikkelingen.

Gedelegeerd ontwikkelaar

BouwN kan als onafhankelijke partij optreden

BouwN treedt voor een aantal klanten op als plaatsvervangend opdrachtgever. Dit kan op vele manieren worden ingevuld. Zaken als haalbaarheidsanalyse, (her)ontwikkelingsscenario’s en duurzame (gebieds)oplossingen zijn hierbij aan de orde. Maar ook het begeleiden en leiden van het project met de verschillende partners als ook met overheden en klanten. In dit kader voert BouwN de onderhandelingen met overheden, (potentiële) huurders, kopers, adviseurs en aannemers. Vervolgens coördineren wij het voorbereidings- en uitvoeringsproces en wordt ten slotte het project opgeleverd. Het voor de opdrachtgever behaalde financiële eindresultaat geldt hierbij als uitgangspunt voor de overeenkomst tussen de klant en BouwN.

Project- & proces management

BouwN staat midden in de maatschappij

Voor beleggers en ontwikkelaars die vastomlijnde plannen hebben voor hun vastgoed, coördineert BouwN het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering. BouwN maakt met de opdrachtgever strikte en harde afspraken met betrekking tot tijd, geld, kwaliteit en de beheersaspecten informatie en organisatie. BouwN heeft zich op dit gebied gespecialiseerd in projecten die op korte termijn moeten worden uitgevoerd. Het gehele proces, van programma van eisen tot en met de oplevering, sturen wij aan op taakstellende wijze. Bij projecten waarin verschillende (maatschappelijke) organisaties deelnemen, fungeert BouwN als onafhankelijk intermediair. Als ‘trekker’ waarborgen we de voortgang en bewaken we de gemaakte afspraken. Samenwerkingsverbanden worden vormgegeven en oplossingen ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor communicatie en informatieoverdracht. Onze procesmanagers worden ondersteund door specialisten op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, huisvesting, juridische zaken, planologie, planeconomie, organisatieadvies en contractbeheersing.

Mobiliteit & duurzaamheid

BouwN denkt en handelt niet langs een strakke rechte lijn

Wij leven in tijden van omwenteling, een verandering van tijdperk. Steeds meer worden wij bewust van onze leefomgeving en de keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Zaken als mobiliteit, duurzaamheid en hernieuwbare energie hebben dan ook vandaag de dag een verhoogde aandacht. Bij BouwN zijn dit topics die al langer spelen en in genoemde gevallen een directe relatie hebben met vastgoed. Mobiliteit is meer dan enkel het vraagstuk om van A naar B te komen. Ook het parkeren, beheren en integreren in locaties zijn vraagstukken waar BouwN graag met u over meedenkt en onze expertise inzetten. Zo ook de vraagstukken over duurzaamheid. Deze gaan namelijk ook verder dan enkel het toepassen van een optimale installatie. Er is al veel te winnen in de bouwkundige schil en detaillering. Het inzetten van hernieuwbare energie in de vorm van bijvoorbeeld wind en/of zon zijn niet nieuw maar daartegenover staat inmiddels een scala van alternatieven te wachten om uit de coulisse te komen en hun plek in dit spectrum in te nemen. Bij BouwN geven wij innovaties graag een podium in de ontwikkelingen waar wij bij betrokken zijn.

past u in het profiel of juist niet, neem dan contact op!

Wij willen graag contact met u en hopelijk u ook met ons. Als u onderstaand formulier invult zorgen wij voor een gepaste reactie.

6 + 1 =

Pin It on Pinterest