hybride ontwerpen
gebiedsontwikkeling concept

WAT IS HYBRIDE ONTWERPEN?

Simpel vertaald is hybride ontwerpen het streven naar een zo goed mogelijk stedenbouwkundig ontwerp, wat voorbereid is op de meest waarschijnlijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, water huishouding, energietransitie, etc.

AANLEIDING

  • Ontwikkelingen lopen tegen beperkende maatregelen aan als het gaat over o.a. parkeernormen en de gebouwde omgeving
  • Er kondigt zich een significante verandering in mobiliteit in Nederland en Europa waarbij de invloed op de gebouwde omgeving evenzo significant kan en zal zijn
  • Zoektocht naar partijen die elk met hun specifieke kennis vanuit hun domein de eerder benoemde onderwerpen onderzoeken en in staat zijn om op een overstijgende manier naar de vraag stukken te kijken waarbij ze oplossingen met name vanuit het niet bestaande proberen te benaderen
  • Vele nieuwe ontwikkelingen en technologieën maken hun opwachting op korte en midden- en lange termijn. Welke invloed gaan zij uitoefenen en hoe kunnen wij deze meenemen in bestaande vraagstukken vanuit de blik welke invloed zij zullen hebben in de toekomst en wat als wij ze nu niet meenemen
  • Verbeter de wereld begin bij jezelf

VAN ‘VERWERVEN, VOLUME, VERKOPEN’ NAAR ‘GEBIED, GEBOUW, GEBRUIKER’

DE GEBOUWDE OMGEVING

‘Hoe doen we dat?’
Door de verwachte eindsituatie op basis van de huidige kennis over 10 tot 15 jaar te visualiseren en door middel van tussenstappen een passende gebiedsinvulling te ontwerpen die voorbereid is op hetgeen wat gaat komen en ook makkelijk kan worden aangepast aan een veranderde situatie.

Wij stellen ons hierbij een principe voor van ‘downsizen’. We starten vanuit de gewenste eindsituatie waarbij dromen aan de orde mag en zelfs moet zijn. De voor nu onmogelijk geachte uitgangspunten kunnen binnen afzienbare tijd wel tot de mogelijkheden behoren.
Vervolgens gaan we ‘downsizen’ in stappen waarvan wij denken dat technologieën, regelgeving of gedrag/cultuur wel rijp zijn om de gewenste toekomstschets werkelijkheid te laten zijn. Hoe groot deze stappen zullen zijn moeten we vaststellen op basis van o.a. trendwatchers, onderzoek rapportages, futurologen, evolutie regelgeving en de daarbij gehanteerde termijnen, etc. Uiteindelijk eindigen we bij het heden.

WAAROM HYBRIDE ONTWERPEN

De snelheid van de veranderende maatschappij en technologie versus de snelheid waarmee plannen ontwikkeld worden vraagt om de mogelijkheid van flexibiliteit zonder direct met ingrijpende kosten te maken te krijgen. De beoogde flexibiliteit moet voorkomen dat er op termijn een ‘achterhaalde’  omgeving wordt gecreëerd waar tussentijdse bijsturing niet mogelijk was of gewoonweg niet voorzien is. Hybride ontwerpen maakt het mogelijk mee te bewegen op de ontwikkelingen die dan gaande zijn of met grote zekerheid in de toekomst zullen gaan plaats vinden. Hybride ontwerpen maakt het mogelijk om altijd een passende danwel meest passende ontwikkeling te realiseren.

Mobiliteit

Hernieuwbare energie

Gebouwde omgeving

GRONDGEBONDEN HYBRIDE WONINGBOUW CONCEPT

GESTAPELD HYBRIDE WONINGBOUW CONCEPT

Hybride ontwerpen is een initatief vanuit BouwN. Wij zijn voor dit onderwerp een samenwerking aangegaan met LAP Landscape & Urban Design. LAP heeft ruime kennis en ervaring op de onderwerpen die wij onder Hybride ontwerpen achten te vallen. Een groot deel van de hierboven getoonde illustraties zijn dan ook opgezet door LAP op basis van onze gedeelde input.

wij komen graag met u

in contact!

Wij willen graag contact met u en hopelijk u ook met ons. Als u onderstaand formulier invult zorgen wij voor een gepaste reactie.

6 + 10 =

Pin It on Pinterest